- om informasjonsteknologi, telekom og it

Forfatterarkiv: Lilly Kristin Langnes

Digitale skiller (digital divide)

Digitale skiller (digital divide)

Se temamøte om digital teknologi som får folk ut av fattigdom, på video: Les mer