Betydningen av big data og IoT for samferdsel

Ny teknologi er i ferd med å snu opp ned på morgendagens samferdselssektor. Hva betyr dette for samfunnet? Hvordan påvirkes forretningsmodellene? Og hva er de organisatoriske utfordringene? Tekna tar debatten 28. november.

De viktigste teknologitrendene
– Det er vanskelig å vite nøyaktig hvilke teknologier som får størst betydning, sier Gunnar Johansson, IBMs transportindustrileder for Norden. – Men vi vet at tingenes internett (IoT), stordata (big data), skytjenester, plattformer og kognitiv teknologi får mye å si.

På kveldsmøtet «Betydningen av big data og IoT for samferdsel» 28. november, kom Gunnar Johansson nærmere inn på potensialet til disse teknologiene:
20171128-sven-gunnar-johansson-transport-insight-technology (PDF)

Nye, store datamengder
I dag er det blant annet langt flere datakilder enn tidligere. Christian Weber i Transportøkonomisk Institutt vet mye om både potensialet og utfordringene ved å ta disse i bruk.

– De nasjonale reisevaneundersøkelsene som vi benyttet tidligere, er i ferd med å bli mindre relevant, forteller han. – Hvis vi ser på tellepunkter i veiene, bompengepasseringer, Ruters reisedata og så videre, får vi et langt bedre og mer komplett bilde av hvordan folk reiser. Aktørene som sitter på slike data er prinsipielt positive til å dele, men når vi skal ta dem i bruk, ser vi at vi støter på flere utfordringer av både etisk og praktisk art.

20171128 – Christian Weber – SmartChange (PDF)

Maskinlæring og tingenes internett forbedrer punktligheten
Et selskap som ser mulighetene ved den teknologiske utviklingen, er Bane NOR.

– Vi bruker maskinlæring og IoT til prediktivt vedlikehold, sier Bane NORs konserndirektør for digitalisering og teknologi, Sverre Kjenne. – På den måten kan vi oppdage tilløp til feil og iverksette tiltak før feilen blir stoppende, og dermed redusere effekten av signalfeil og forbedre punktligheten.
20171128-sverre-kjenne-big-data-i-jernbanen (PDF)

I tillegg til utdypningene av temaene ovenfor, ble det diskutert hvordan teknologien vil påvirke samferdselssektoren og hvilke utfordringer aktørene vil møte.
Se paneldebatten:

Møtet var et samarbeid mellom Tekna Big Data, Tekna Jernbane, ITS Norge og NVTF – Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening.

4 svar til “Betydningen av big data og IoT for samferdsel”

  1. Vi har hørt at Bane Nor bruker droner til sporovervåking. Blir data fra disse brukt sammen med den type data Kjenne fortalte om ifm prediktivt vedlikehold?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *