Risiko og sikkerhet i IKT-systemer

Risiko og sikkerhet i IKT-systemer

I forbindelse med Teknas årlige sikkerhetskonferanse om risiko og sikkerhet i IKT-systemer, holdt statssekretær Kristin Bergersen fra Justis- og beredskapsdepartementet et åpningsforedrag som ble videoverført direkte på nett.

Justis og beredskapsdepartementet har nylig lagt frem en samordnet trusselvurdering: Trusler og Sårbarheter 2013 utført av E-tjenesten, NSM og PST. Den peker på viktigheten av å identifisere verdier som må sikres, slik som de samfunnskritiske virksomhetene telekommunikasjon og kraft. Den peker også på utfordringen ved at det digitale rom inneholder stadig mer sensitiv informasjon.

Se video fra åpningsforedraget til statsekretær Kristin Bergersen her:

For øvrig fokuserte årets konferanse på:
– Sikkerhetskultur
– Nettskysikkerhet
– BYOD – Bring your own device
– Sikkerhet i IKT-systemer
– Sikkerhet og utvikling – samarbeid eller motsetning?

Vel møtt til neste års sikkerhetskonferanse!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

en kommentar to Risiko og sikkerhet i IKT-systemer

  1. […] Date: August 30, 2016Author: brynildsen96 0 Comments Risiko og sikkerhet i IKT-systemer […]

Kommenter